Základnou prednosťou a vlastne aj určením palivových peletiek je automatizácia kúrenia, t.j. nasypete ich do zásobníka paliva, nastavíte parametre spaľovania a kúrite bez dlhodobého zásahu do vykurovacieho procesu. Preto majú svoj rozmer, ktorý vyhovuje automatizácii prísunu paliva zo zásobníka do horáku, čo je štandardne priemer 6mm a 8mm pri dĺžke do cca 3 až 4 cm /odchýlky dĺžky sú možné a dané hlavne typom výroby a triedením/.

Drevené pelety sú vyrábané lisovaním pri vysokom tlaku z čistej piliny bez prímesí, Svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, sú ale značne suchšie. Pelety sú vhodné do takmer všetkých typov kotlov a piecok na automatické kúrenie s automatikým prísunom paliva, pričom je ale nutné zohľadniť výber typu peletky - t.j. z akého je dreva, kontra typ kotla – t.j. aký má typ horáku a hlavne prísunu vzduchu na horenie. Bez správneho posúdenia a odskúšania uvedených parametrov typu pelety a typu horenia sa môžu vyskytnúť mierne problem so spaľovaním pelety /spekanie a pod./, ktoré je ale možné riešiť zmenou druhu pelety, alebo zmenou nastavenia parametrov horenia vo vykurovacom zariadení.

Pelety majú vysokú mernú hustotu a výhrevnosť 16 až 20 MJ/kg pri popolnatosti okolo 0.5%. Vlhkosť je do 12 %. Vyznačujú sa dlhým časom horenia pri menšom objeme paliva a teda vyššou účinnosťou kúrenia.

Začnite vykurovať efektívne, ekologicky a pohodlnejšie!

Výhody Pozrite si náš cenník Kontaktujte nás

Výhody spaľovania drevených peliet

 • Automatizácia kúrenia a autonómnosť kúrenia sú najväčšou prednosťou peletiek - nemusíte stale prikladať, len občas dosypete pelety do zásobníka.
 • Úplne nahrádzajú palivové drevo.
 • Výhrevnosť o 30% vyššia ako hnedé uhlie - zvyšujú účinnosť kúrenia.
 • Znižujú nároky na objem skladovania.
 • Balenie do PE-vriec umožňuje dlhodobé skladovanie.
 • Minimálne zaťažujú životné prostredie - majú nízke emisie.
 • Nízky obsah popola.
 • Popol je použiteľný ako ekologické hnojivo - sú vyrobené z čistej biomasy bez pojív.
 • Nedechtujú a neničia vykurovacie zariadenie a komín.
 • Sú vždy suché a pripravené na použitie.
 • Zlepšujú manipuláciu a obsluhu kúrenia - pohodlné a čisté kúrenie - vhodné balenie 15kg/vrece.