Kontakt

Spoločnosť

KABA pelet, s.r.o

Družby 22
974 04 Banská Bystrica

IČO: 34128930
DIČ: 2020420644
IČ DPH: SK2020420644

Mobil: +421 905 705 785
Web: www.kaba-pelet.sk
E-mail: info@kaba-pelet.sk

Spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 23260/S

Bankové spojenia

Banka Čislo účtu IBAN
Slovenská sporiteľňa, a.s. 5059053353 / 0900 SK26 0900 0000 0050 5905 3353

Výrobná prevádzka a predaj

Briketáreň Rožňava - Huta

Huta 240
P.O. Box 143
048 01 Rožňava

Telefónne číslo: +421 58 / 734 0030
Telefónne číslo: +421 907 589 987

Sklad Banská Bystrica

KABA pelet, s.r.o. - Sklad Banská Bystrica

Majerská cesta 100, (za areálom Regionálnej správy ciest BB)
974 01 Banská Bystrica

Telefónne číslo: +421 905 705 785