Nami vyrábané drevené brikety typu valček 5x7-10cm sú vyrobené technológiou lisovania od spoločnosti BRIKLIS, čo garantuje ich vysokú mernú hustotu a výhrevnosť. Vyrobené sú z čistých drevených pilín pri vysokom tlaku bez použitia akýchkoľvek chemických prímesí. Svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, sú ale značne suchšie a stabilnejšie. Brikety sú vhodné do takmer všetkých typov kotlov na ústredné kúrenie, krbov, kachlí a piecok, no ako ekologické palivo sú vhodné aj na grilovanie. Horia jasným plameňom takmer bez dymu, pričom horia “do vnútra a do seba” ako koks, majú teda dlhú dobu horenia a vysokú účinnosť.

Vlhkosť brikiet je len 8 - 12 % a obsahujú cca 0,62 % popola. Brikety majú vysokú výhrevnosť okolo 17,9 MJ/kg, čo takmer zodpovedá výhrevnosti čierneho uhlia. Vyznačujú sa veľmi dlhým časom horenia pri menšom objeme paliva. Naše brikety sú lisované do tvaru valca s priemerom 5 cm a dĺžkou 6 - 10 cm, bez stredového kanálika, čo predlžuje ich dobu horenia a účinnosť. Merná hustota je tak vysoká, že naša briketa nepláva, resp. maximalne splíva.

Začnite vykurovať efektívne, ekologicky a pohodlnejšie!

Výhody Pozrite si náš cenník Kontaktujte nás

Výhody spaľovania drevených brikiet

 • Rovnaké použitie ako iné pevné bežné pevné palivá - úplne nahrádzajú palivové drevo.
 • Znižujú nároky na objem skladovania.
 • Zvyšujú účinnosť kúrenia a ekonomiku kúrenia.
 • Skúsenosťi užívateľov deklarujú rovnicu: 4 palety štiepaného dreva = 1 paleta brikiet.
 • Balenie do PE-vreca umožňuje dlhodobé skladovanie - viac ako 3 roky v suchom prostredí.
 • Minimálne zaťažujú životné prostredie - majú nízke emisie.
 • Umožňujú dlhú dobu horenia bez častého prikladania - horia alebo žhavia 6 až 8 hodín.
 • Majú takmer o 30% vyššiu výhrevnosť ako hnedé uhlie - vyššia účinnosť.
 • Majú nízky obsah popola - popol je použiteľný ako ekologické hnojivo.
 • Nedechtujú a teda neničia vykurovacie zariadenie a komín.
 • Sú vždy suché a pripravené na použitie.
 • Zlepšujú manipuláciu a obsluhu - vhodné balenie - 20kg/vrece, 50 vriec/paleta.

Výhrevnosť

Vykurovací materiál Výhrevnosť (MJ/kg)
Hnedé uhlie 14,7
Drevené brikety 17,9 - 19,0

Vlastnosti spaľovania

Materiál Úlet popola (kg) SO2 (kg) N2O5 (kg) CO2 (kg)
Hnedé uhlie (kocka, 1 tona) 26,5 30,0 5,0 40,0
Ekologické brikety (1 tona) 0,3 0,0 1,8 1,0
Porovnanie 88x 30x 1,6x 40x